Outsourcing IT

Będąc profesjonalistami zawsze precyzyjnie definiujemy parametry jakości, zakres oraz warunki Outsourcingu IT. Przy projekcie uwzględniamy nawyki użytkowników końcowych, ich indywidualne opinie i potrzeby. Gwarantujemy usługi dopasowane do rzeczywistych potrzeb. Prace świadczone są przez informatyków systematycznie szkolonych także z zakresu skutecznej komunikacji. Umowę zawsze podpisujemy w oparciu o dobro klienta. Consulting zawarty w cenie usługi.

Korzyści dla firm korzystających z Outsorcingu IT:

 • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych,
 • dostęp do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • dostęp do najnowszych  technologii,
 • zwolnienie własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • zdolność  koncentracji na kluczowych zadaniach firmy. Która wiąże się z umocnieniem pozycji firmy,
 • brak nakładów na stworzenie miejsc pracy dla Specjalistów IT (biuro, komputery, telefony),
 • uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z płaceniem podatków i ZUS,
 • brak ryzyka związanego z urlopami i chorobami pracowników,
 • wzrost wydajności i niezawodności działania systemu informatycznego,
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT.

W ramach usług outsourcingowych oferujemy:

 • kompleksową administrację infraktusturą IT klienta: serwery z rodziny Windows Server oraz UNIX, Exhange Server, stacje robocze, urządzenia sieciowe, centrale telefoniczne
 • merytoryczne oraz techniczne wsparcie pracowników
 • monitoring stanu infrastruktury oraz wykonywanych czynności na komputerach pracowników
 • audyty legalności oprogramowania, audyty systemów zabezpieczeń
 • pełne wsparcie dla produktów firm: Comarch, Sage, InsERT
 • odzyskiwanie danych z uszkodzonych dysków twardych oraz danych usuniętych przez pracowników
 • zabezpieczenie firmy przed utratą danych w ramach usługi „ Backup Online 2 GB”
 • usługi programistyczne – wszelkiego rodzaju „ nakładki” do aplikacji handlowych, programy
 • wykonywania analiz, tworzenia raportów
 • pogotowie komputerowe
 • diagnostykę i naprawę problemów sprzętowych – serwery, komputery, laptopy, urządzenia peryferyjne
 • optymalizację działania sprzętu IT w celu poprawienia jego szybkości i wydajności
 • aktualizację sterowników i systemów operacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa danych przed internetowymi zagrożeniami
 • zarządzanie serwerami
 • zarządzanie połączeniami z siecią internet, w tym zapewnienie stałego dostępu i konfiguracja routerów
 • konfigurację kont pocztowych
 • tworzenie stron internetowych oraz aplikacji biznesowych
 • konsultacje i doradztwo informatyczne

 

Badania przeprowadzone w 2010 r. na 700 przedsiębiorstwach wskazały, że ponad 85% respondentów wskazało oszczędności jako podstawowy cel zastosowania outsourcingu. Ponad połowa ankietowanych wymieniła również kwestie specjalizacji operacyjnej i sprawy pracownicze.

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej, nie ma sensu, żebyśmy to robili.
Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”

Henry Ford

 

Zapytaj o produkt